Jaarcijfers 2018

Gereglementeerde informatie

Voortzetting van de strategie met een duidelijke focus op topwinkelvastgoed.

Op 31 december 2018 bestaat 59% van de vastgoedportefeuille uit core city assets en 41% uit mixed retail locations (binnenstadswinkels, retailparken en baanwinkels)

Realisatie van 28 verhuurtransacties die circa 12% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen.

Bezettingsgraad op 31 december 2018: 98% (99% op 31 december 2017).

Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met circa 1,5% in boekjaar 2018, voornamelijk door een daling van de geschatte markthuren.

Bruto dividend bedraagt € 2,85 per aandeel voor boekjaar 2018 (€ 2,62 voor boekjaar 2017). Bruto dividendrendement van 7,0% op basis van de slotkoers op 31 december 2018 zijnde, € 40,90.

Stijging van het EPRA resultaat in het boekjaar 2018 tot € 2,85 per aandeel (€ 2,62 voor boekjaar 2017) welke voornamelijk het resultaat is van een stijging van de huurinkomsten gecombineerd met een significante daling van de intrestlasten als gevolg van de herfinanciering van de leningenportefeuille in 2017.

Verlenging van de looptijd van de revolvingkredieten met 1 jaar tot 2023 aan dezelfde voorwaarden.

Beperkte schuldgraad van 27,5% op 31 december 2018.

Volledig persbericht: