Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2019

Stijging van het EPRA resultaat in de eerste negen maanden van 2019 tot € 2,17 per aandeel (€ 2,12 voor de eerste negen maanden van 2018) voornamelijk het resultaat van enerzijds gerealiseerde verhuringen en anderzijds meevallende onderhoudskosten.

Verhoging van de bandbreedte van het verwacht bruto dividend 2019 naar € 2,85 - € 2,90 per aandeel.

Verdere uitvoering van de strategie met een duidelijke focus op topwinkelvastgoed.

Op 30 september 2019 bestaat de vastgoedportefeuille uit hoogkwalitatief binnenstedelijk vastgoed en retailparken.

Bezettingsgraad tijdens het derde kwartaal met ruim 1% gestegen tot 97% in vergelijking met 30 juni 2019 (98% op 31 december 2018).

Focus van het management in 2019 voornamelijk gericht op het behouden van de hoge bezettingsgraad.

Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 9,1 miljoen in de eerste negen maanden van 2019 als gevolg van een daling van de geschatte markthuren.

Verlenging van de looptijd van de revolvingkredieten met 1 jaar tot 2024 aan dezelfde voorwaarden.

Beperkte schuldgraad van 29% op 30 september 2019.

Volledig persbericht: