Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur per 30 september over het derde kwartaal 2021

Hoge stabiele inningsgraad (97,8%) van de huurinkomsten tijdens de eerste negen maanden van 2021

Bezettingsgraad (98,4%) stijgt op het einde van het derde kwartaal van 2021 met 2,2% ten opzichte van 31 december 2020.

Verdere daling van de schuldgraad (-0,9%) ten opzichte van 31 december 2020, waardoor de schuldgraad nu 27,6% bedraagt.

Ongebruikte kredietfaciliteiten ter waarde van € 39,2 miljoen ter beschikking.

Beperkte daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille (-2,6%) ten opzichte van het voorgaande boekjaar.

Verwacht EPRA resultaat per aandeel van € 2,45 - € 2,50.

Focus van het management in 2021 voornamelijk gericht op de tijdige inning van de huurgelden en het behouden van een goede bezettingsgraad.

Volledig persbericht: