Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2016

Stevige verankering in segment van premium city high street shops blijft objectief.

Op 31 maart 2016 bestaat 58% van de vastgoedportefeuille uit premium city high street shops, 17% uit high street shops en 25% uit non-high street shops (retail-parken en baanwinkels).

Realisatie van 3 verhuurtransacties, waarvan 2 in premium city high street shops, die circa 2% van de totale jaarlijkse huurinkomsten vertegenwoordigen met een gemiddelde huurgroei van 7% tot gevolg.

Bezettingsgraad op 31 maart 2016: 98% (98% op 31 december 2015).

Stijging van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 1 miljoen in eerste kwartaal van 2016.

Daling van het operationeel uitkeerbaar resultaat in het eerste kwartaal van 2016 tot € 0,56 per aandeel (€ 0,64 voor eerste kwartaal van 2015) voornamelijk ten gevolge van de desinvestering in 2015 van 14 niet-strategische winkelpanden.

Beperkte schuldgraad van 27% op 31 maart 2016.

Vastned Retail Belgium krijgt dedicated management.