Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2014

Gereglementeerde informatie

Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 1,4 %

Stabiele reële waarde van de vastgoedportefeuille

Lage schuldgraad: 33 %