Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2013

Gereglementeerde informatie

Naamswijziging Intervest Retail in Vastned Retail Belgium

Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 5 %

Lichte toename van de reële waarde van de vastgoedportefeuille

Lage schuldgraad: 32 %