Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het eerste kwartaal 2019

Gereglementeerde informatie

Voortzetting van de strategie met een duidelijke focus op topwinkelvastgoed.

Op 31 maart 2019 bestaat de vastgoedportefeuille uit hoogkwalitatief binnenstedelijk vastgoed en retailparken.

Gezien de huidige kwaliteit van de portefeuille wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen core city assets en mixed retail locations.

Bezettingsgraad op 31 maart 2019: 97% (98% op 31 december 2018).

Focus van het management in 2019 voornamelijk gericht op het behouden van de hoge bezettingsgraad.

Daling van de reële waarde van de bestaande vastgoedportefeuille met € 7,8 miljoen in het eerste kwartaal van 2019 als gevolg van een verdere daling van de geschatte markthuren.

Stijging van het EPRA resultaat in het eerste kwartaal van 2019 met 2% tot € 0,67 per aandeel (€ 0,66 voor het eerste kwartaal van 2018).

Beperkte schuldgraad van 27% op 31 maart 2019.

Volledig persbericht: