Vastned Retail Belgium verwerft 3 aaneensluitende core city assets in de historische binnenstad van Antwerpen gelegen te Steenhouwersvest 44 - 46 - 48

De gereglementeerde vastgoedvennootschap Vastned Retail Belgium heeft in Antwerpen haar vastgoedportefeuille uitgebreid met de aankoop van 3 naast elkaar gelegen historische winkelpanden, gelegen op de Steenhouwersvest 44 - 46 - 48.

De verwerving van deze panden, een investering van circa € 6 miljoen (inclusief acquisitiekosten), past volledig in de strategie van de vastgoedvennootschap om te investeren in core city assets.  De totale vastgoedportefeuille in Antwerpen bestaat nu uit 18 panden met een totale waarde van € 82,9 miljoen.