Vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod op Vastned Retail Belgium NV: update

De buitengewone algemene vergadering van Vastned Retail Belgium NV van 18 mei 2018 heeft de afstand van het OGVV-statuut unaniem goedgekeurd

90% aanvaardingspercentage enige significante resterende voorwaarde van het overnamebod

Enige aanvaardingsperiode van het overnamebod loopt nog maar 2 weken, tot 1 juni 2018 om 16:00 uur