Vastned Retail Belgium maakt de agenda bekend voor de gewone en buitengewone algemene vergadering op 29 april 2015

Gereglementeerde vastgoedvennootschap Vastned Retail Belgium publiceert vandaag de oproeping en agenda voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal gehouden worden op 29 april 2015 om 14.30 uur.

De agendapunten van de algemene vergadering bevatten, onder andere, de vaststelling van de jaarrekeningen en het jaarverslag over boekjaar 2014, de vaststelling van het dividend over boekjaar 2014, de benoeming van bestuurders, de bestuurdersvergoedingen en een statutenwijziging in verband met de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd.

De volledige agenda en alle bijhorende stukken zijn beschikbaar op www.vastned.be, onder <Investor Relations>, <Algemene vergaderingen> (link algemene aandeelhoudersvergaderingen).

Het jaarverslag 2014 is eveneens op de website te vinden op de homepage www.vastned.be en onder <Investor relations>,  <Publicaties>, <Wettelijke documenten>.